Etteivät ”Nautintoaineet” kaappaisi!

Etteivät ”Nautintoaineet” kaappaisi!

Tässä artikkelissa lähestyn alkoholi- ja päihderiippuvuutta.  Päihteiden käyttö tuo selkeästi  krapulan ja vieroitusoireet.  Muissa riippuvuuksissa, kuten lääke-, peli-, seksi-, ruoka- ja läheisriippuvuuksissa tunnistetaan myös henkisen pahoinvoinnin oireita, mm. syyllisyys, häpeä, synnin ja alemmuuden tunto ym.

Haluan kertoa oman kokemukseni alkoholin käyttäjän näkökulmasta. Kuulun siihen ryhmään joka on "allerginen" alkoholille. Allergia asiasta on julkaistu amerikkalainen tutkimus, mm. HS 90- luvun alkupuolella, missä todettiin että, osalla ihmisistä on alttius altistua alkoholiriippuvuuteen erittäin nopeasti. Ainut keino tämän allergian hoitoon on pitää, nollatoleranssi päihteiden ottamisen suhteen. Tässä en puutu alkoholin terveysvaikutuksiin, joita voi lukea  netistä.
Olen havainnut, kuultuani tuhansia kertomuksia ihmisten alkoholiongelmasta, että tällä ryhmällä on hyvin samankaltainen kokemus alkoholin käytöstä.  Jaoin ihmiset viiteen ryhmään alkoholin ja päihteiden suhteen.

Ryhmä 1: heillä ei ole päihde riippuvuutta.  He voivat ottaa lasillisen tai olla ottamatta sillä ei ole merkitystä heille.
Ryhmä 2: matala riippuvuus.  Hei ottavat "seuraksi" tilanteen niin salliessa ja melkoisen usein tilanne on sellainen, että sallii tämän.  He pystyvät kuitenkin olemaan tilanteen "herrana" ja hallitsevat käytön.
Ryhmä 3: voimakas riippuvuus.  Heille tulee usein tilanteita, joissa on otettava seuran vuoksi, koska tilanne vaatii ja oikeastaan löytyy hyvät perustelut ottamiselle.
Ryhmä 4: päihderiippuvuus.  Päihteen käyttö laukaisee jonkin sisäisen ja fyysisen tapahtuman, jolloin alkoholiriippuvuus on tosiasia. Juomisen hallitseminen on vaikeaa ja jopa mahdotonta.  Päihteen käytön lopettaminen vaatii ponnistuksia ja käytön jatkumisen myötä tulee hankaluuksia elämään.
Ryhmä 5: alkoholistit tai päihderiippuvaiset. He ovat löytäneet ratkaisun päihteettömyyteen.

Tämä ryhmittely on vain jako, mistä voit tunnistaa oman sijoituksesi. Ryhmien sisällä siirrytään 1-4 ryhmään, mutta ei koskaan esim. 4-1. Tämä on valitettavasti tosiasia, missä ei ole poikkeuksia käytännössä. Siksi on tärkeää tarkastella omaa päihdekäyttöä mihin ryhmään kuuluu. Ryhmässä 1 ja 3 on tehtävissä jotain asian hallinnan suhteen.

Alkoholismi on yksi tasa-arvoisimpia sairauksia, se on niin duunarissa kuin tuomarissa ja toimii juuri samalla tavalla. Se ei katso äveriäisyyttä tai arvoa, vaan toimii samoin kaikkien suhteen, jotka altistuvat ryhmään 4. Tämä ei ole myöskään ÄO-kysymys, tätä ongelmaa ei ratkaista älykkyydellä tai hallinnalla.  Kysymys ei ole moraalittomuudesta tai selkärangattomuudesta. On myös nähtävä, että on kysymyksessä itsensä kieltävä sairaus.  Ryhmän 4 henkilöt ovat selityksen mestareita ja syiden löytäjiä.
Mikäli on ongelma, niin ainoa mahdollisuus on, että hyväksyy ongelman ja syntyy halu ratkaista se. Siis tässä tapauksessa on synnyttävä halu vapautua päihteestä. Tässä ei auta myöskään moralisointi, syyllistäminen tms. On suhtauduttava hyvin realistisesti ongelmaan.


USA:ssa syntyi 1935 AA-liike ja sen alkuunpanijat Bill W ja Tri Bob tajusivat, että tehokkain tapa hoitaa alkoholiriippuvuudesta vapautumista on kokemuksen jakaminen. Tämä oli suuri oivallus! AA toimii noin 170 maassa ja perustuu 12 askeleeseen, 12 perinteeseen ja 12 käsitteeseen. Se perustuu myös anonymiteettiin. He ymmärsivät että päihdeongelman ratkaisuun tarvitaan tekoja. Tämä teko on kokemuksen jakaminen, antaminen ja saaminen. Ryhmissä tämä työskentely tapahtuu jäsenten välisessä kokemuksen jaossa ryhmissä ja ns. kummitoiminnassa.

Minulla on oma kokemukseni alkoholista, sen käytöstä ja siitä kuinka se vaikuttaa elämään. On itsekästä ajatella, että on vain omasta elämästä kysymys ja että hallitsen elämäni ja olen vastuussa itsestäni. Olemme kuitenkin suhteessa puolisoon, läheisiin ja naapureihin, sekä yhteisöön missä elämme. On sanottu että päihteen käyttäjä vaikuttaa noin 20 ihmiseen välittömästi. Minun ensi kokemukseni alkoholista oli hyvin vaikuttava. Olen vakuuttunut, että se poisti jännityksen, ahdistuksen ja antoi rohkeutta. Kuulun tähän ryhmään, joilla on kuin tilaus riippuvuuden syntymiseen. Olin luonteeltani vahvan moraalin omaava ja koin juomisen moraalittomana, häpeällisenä ja koin syyllisyyttä. Olin ns. tuurijuoppo ja pyrin hallitsemaan itseni. Urheilu ja harrastustoiminta ei ratkaisut alkoholiongelmaa. Saatoin olla kuukausia ottamatta, mutta kun otin saunaoluen tai grogin, niin poikkeuksetta se vei mennessään, ellei siinä tilanteessa, niin sitten hyvin pian sen jälkeen.
Käytin alkoholia noin 18- vuotiaasta 33- vuotiaaksi. Pidin pitkät paussit ja sitten kun otin, niin lopettaminen oli työlästä. Oltuani 18 vuotta raittiina, päätin kokeilla, kuinka kehittynyt itsetuntemus ja ymmärrys asiasta oli vaikuttanut suhteessa alkoholiin. Olihan se ymmärrys ja tietoisuus kasvanut, mutta riippuvuutta se ei poistanut, eikä helpottanut krapuloita. Kokeilu kesti noin vuoden, minkä jälkeen olin vakuuttunut omasta allergiastani. Olen ollut kuitenkin pian 33 vuotta tässä 0- ryhmässä yhteensä. Olen saanut olla useiden satojen miesten ja naisten raitistumisessa mukana ja toimia heidän kanssaan.
Mikäli tunnistat itsesi tästä kirjoituksesta, niin toivon että tämä auttaa hahmottamaan tulevaa tässä hetkessä. Kannattaa heittää ennakkoluulot ja asenteet pois ja kokeilla jotain uutta tapaa ratkaista asia, kuin se, mihin on tottunut. Totesin jo aikaisemmin, että yksin päihderiippuvuuden ratkaiseminen johtaa äärettömän harvoin pysyvään ratkaisuun. Siksi parvessa selviää parhaiten!
Kannattaa lukea mm. aa.fi -sivustolta toimintaperiaatteet.  Voit myös soittaa aa.fi sivustoilla oleville ryhmien yhteyshenkilöille. Olen pitänyt näistä kaikista aiheista tilaisuuksia päihde- ja mielenterveyspalveluissa kokemusasiantuntijana, sekä infotilaisuuksia peruskoulusta ammattikorkeakouluihin ja lukioihin ja eri järjestöjen henkilökunnalle.
Tässä oli pintasivallus alkoholiriippuvuudesta. Samankaltainen ongelma on myös  lääkkeiden, huumeiden ja muiden tajuntaan vaikuttavien aineiden käyttäjillä. Muita riippuvuuksia ovat myös peli-, ruoka-, seksi- ja läheisriippuvuus.

Hyvää, rakkaudellista  ja kohtuullista Vuotta 2019!

Markku Haapalehto

Kokemusasiantuntija