Riippuvuudet ja vapautuminen

RIIPPUVUUKSIEN hahmottaminen!

Miten havaitsen riippuvuuden ja mitä se on?

Riippuvuus on toistuva, eli kroonistunut tapa/tottumus. On olemassa
välttämättömiä riippuvuuksia elämän kannalta ja elämänlaatua
heikentäviä riippuvuuksia. Tarkastelen tässä vain laatua ja terveyttä
heikentäviä riippuvuuksia.

Niitä ovat mm:

Päihderiippuvuus: lääkkeet, alkoholi, huumeet ym. Aiheuttaa ongelmia
joillakin muilla alueilla elämässä, kuten parisuhteessa, työelämässä tai
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Syömisriippuvuus: oraalisen nautinnon hakeminen,(verensokerin nousu).Aiheuttaa hankaluuksia ylipainon, sosiaalisen
kanssakäymisen, eristyneisyyden tms. seikan vuoksi. Terveys ongelmat.
Anoreksia on vastakohtaisuus edelliselle mutta sama lähtökohta.

Peliriippuvuus: jännitys ja voiton hakeminen, (mahdollinen egon
pönkittäminen). Aiheuttaa menetyksiä ja turvattomuutta itselle ja
muille lähipiirissä oleville.

Sosiaalinen riippuvuus: sosiaalinen kanssakäyminen ,joka hallitsee
elämää tuhoten jonkin perus-toiminnon tai -alueen elämässä. Voi ilmetä
assosiaalisuutena, erakoitumisena tms.

Seksiriippuvuus: eroottisten nautintojen kohtuuton hakeminen/
metsästäminen, mikä heikentää perusturvallisuutta esim. parisuhteessa ja taloudessa tai tuhoaa muilla elämän
alueilla, voi johtaa eristäytymiseen sosiaalisesta kanssakäymisestä.

Holistinen liikuntariippuvuus: Kohtuuton treenaaminen ja pahoinvointi,
tai terveyden menettäminen sen seurauksena.

Kaikissa riippuvuuksissa on lähtökohtana havaintojeni mukaan trauma tai
vastaava. Aiheuttaja voi olla lapsuudessa tai nuoruudessa tapahtunut asia, tapahtuma tai vuorovaikutus.

Rakkauden ja välittämisen kokematta jääminen ts. hyväksytyksi tulemisen
puute, voi aiheuttaa arvaamattoman tapahtumaketjun elämässä.
Onnettomuus, menetys tms. tapahtuma. Yleensä asia tai tapahtuma on jäänyt
käsittelemättä. Voimakkaat uskonnolliset, moraaliset ym. fanaattiset
näkökannat voivat olla holistisuutta ja synnyttää trauman tai, johtaa
ainakin edellä mainittuihin riippuvuuksiin. Usein taustalla ovat
kasvuperheen ongelmat, väkivalta, hyväksikäyttö ja ehkä sisarusten
eriarvoiseen asemaan laaduttaminen. Edellisten asioiden salailuun  
liittyy myös poikkeuksetta näiden ymmärtämättömyys ainakin
vaikutuksiin nähden, syyn ja seurauksen lakien tajuaminen.

Aikuisen tai aikuistuvan ihmisen tulisi kyseenalaistaa kaikki se, mitä
meille on opetettu ja uskoteltu lapsuudessa. Olisi nähtävä tarina,
uskomukset ja kuvitelmat, joita olemme ehkä pitäneet tosina. Onko
olemassa edes totuutta noin absoluuttisena? Ei, vain ideaalina.
On oikeastaan todella rajua havaita, kuinka on uskonut väittämiä ja
metodeja, ismejä jne. "tosina".

Ristiriita on ollut ehkä moraalin ja inhimillisen ihmisen elämän
välisessä yhteen sopimattomuudessa, se ei vain toiminut. Joku oli
kirjoittanut minulle minun elämän nuotit, mutta en osannut lukea nuotteja
ja siksi elämässä oli riitasointuja.

Tavaksi tulee hakea lohdutusta tai helpotusta elämään
jollain substituutiolla tai sublimoida yleensä ahdistusta. Ollaan
jotenkin hukassa elämässä, kävellään vieraissa saappaissa jotka eivät
sovi jalkoihin. Tämä ilmiö voi olla usealla elämän alueella, työ,
parisuhde, ympäristö, sosiaalinen kenttä ja itseasiassa hyveet ja
moraaliset käsitykset suhteessa elämäntapaan.

Ristiriidan ja ahdistuksen vaimentaminen päihteillä, lääkkeillä,
seksillä mm muodostuu riippuvuudeksi ja yleensä siinä on aina kaksi tai
useampi osapuoli.  Syömiseen liitän itsensä hyvittämisen ja
palkitsemisen "herkuilla".  Elimistö tottuu näihin kaikkiin ja
riippuvuuden synnyttyä kehomme ja psyyke kaipaa näitä yhä enemmän ja
suurempina annoksina, koska vaadimme niitä aina suuremman annoksen
saadaksemme "trpin". Ruokariippuvuus on kaikista riippuvuuksista
hankalin myöntää.

Parisuhderiippuvuus on mielenkiintoinen sikäli, että se on kolikko jossa
on kruuna/ klaava tai alistaja/ alistettu, hallitsija/ hallittava,
sadisti/ masokisti. Vastakohtaisuus on hallitseva ominaisuus ja
oikeastaan se määrittyy sillä, että siitä uupuu vastavuoroisuus ja
yhteinen asioiden sekä elämän prosessointi. Tämä on sokeuden tila, missä
ei nähdä tätä "leikkiä" vaan se toistuu vuosia ja vuosikymmeniä.  
Tätähän se aina meillä on. Sama kuvio on ystävyyssuhteiden kanssa.  
Narsisti tarvitsee myös yleisön, hän ei viihdy ilman yleisöä ts. mikäli
et suostu yleisöksi niin narsisti vetäytyy.

Tässä hahmotelmaa riippuvuuksista ja niiden tunnistamisesta, tästä on
hyvä edetä selvittämään yksilöllisiä tekijöitä.

Riippuvuus on poikkeuksetta "itsetunto ongelma" itsessään. Siihen etsii
ratkaisua tai syyllistä ulkopuolelta. Muista, tai mm. fyysisistä sekä
geneettisestä perimästä, mutta on yhdentekevää, onko geneettistä perimää 5
tai 50% kun toisaalta ymmärtää ko. asian niin sille voi tehdä jotain.  
Todetun ongelman kanssa tulee toimeen muuttamalla suhtautumista asioihin
ja itseensä.

Ratkaisun tehtyään muutos on lähtenyt tapahtumaan!

Onnea matkaan ja parempaan elämän!

Markku 09.09.2015 URTS!